OVO(osebna varovalna oprema) za zaščito pred padci

Izobraževanje OVO za zaščito pred padci  je namenjeno osebam, ki delajo na območjih kjer obstaja možnost pred padcem iz višine.Udeleženci tečaja se izobražujejo na podlagi trenutno veljavne zakonodaje.Izobraževanje temelji na Zakonu o varstvu in zdravju pri delu, Uredbi o osebni varovalni opremi, Predpisu o delovnih mestih, Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih. Tečaj je sestavljen iz praktičnega in teoretičnega dela, kjer udeleženci pridobijo potrebna znanja za pravilno ravnanje z opremo in postopki.

Naši inštruktorji imajo večletne izkušnje s področja izobraževanja in dela na višini.

Trajanje tečaja:Pogoji:Nadaljevalni tečaji:
8 vsebin po 45 minut
Dopoljeno 18 leto starosti (v nasprotnem primeru mora biti prisoten spremljevalec)
Psihofizične sposobnosti za delo na višini.OVO za zaščito pred padci – obnovitveni

OVO za zaščito pred padci – strokovnjaki 


Delo v zbiralniku

Lokacije tečajev:Zakonske podlage:Pravilnik:
Učna enota Graz
Učna enota Leoben
Na vašem podjetju – mobilna učna enota
ASchG, PSA-V, BauV, AM-VOSmernice AUVA (Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci in reševalna oprema) 112-198, 112-199

Cilj izobraževanja:

Cilj izobraževanja OVO za zaščito pred padci je , da udeleženci tečaja osvojijo znanja iz zakonskega in praktičnega vidika za pravilno in varno uporabo OVO.Po končanem tečaju pozna udeleženec nevarnosti  delovnega mesta, prav tako pozna lastnosti in uporabo različnih varovalnih pripomočkov.Udeleženec zna izbrati primerno zaščitno opremo glede na delovno mesto , prav tako zna načrtovati in izvesti potrebne reševalne postopke.

Vsebina izobraževanja OVO za zaščito pred padci

Teoretičen del
Skripta

Poznavanje materialov in postopkov

Vsebina prilagojena strankam
Praktičen del
Priprava

Uporaba

Poligon

Reševanje